Etusivu » Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

Tietoa vakuutusoikeuden verkkosivuista

Vakuutusoikeuden verkkosivujen osoite on www.vakuutusoikeus.fi . Verkkosivuilla on tietoa vakuutusoikeuden toimialasta ja organisaatiosta sekä asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta vakuutusoikeudessa. Lisäksi verkkosivuilla julkaistaan oikeustapauksia ja tilastotietoja sekä ilmoitetaan avoinna olevista työpaikoista. Verkkosivut on luettavissa suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi verkkosivuilla on tiivistelmät vakuutusoikeuden toiminnasta englannin ja saamen kielellä.

Verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan. Päivityksessä saattaa kuitenkin olla viivettä, minkä vuoksi verkkosivuilla voi hetkellisesti olla puutteellista tai vanhentunutta tietoa. Verkkosivujen jokaisella alasivulla mainitaan ajankohta, jolloin kyseessä olevaa alasivua on viimeksi päivitetty.

Verkkosivujen rakenne

Verkkosivut on jaettu seuraaviin pääosioihin:

Ajankohtaista
Tietoa vakuutusoikeuden oikeuskäytäntöön, organisaatioon sekä henkilöstöön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Toiminta
Perustietoa vakuutusoikeudessa käsiteltävistä asiaryhmistä, vakuutusoikeuden organisaatiosta, henkilöstöstä ja ratkaisutoiminnasta sekä vakuutusoikeudessa perittävistä maksuista.

Muutoksenhakijalle
Yleisesitys asian käsittelyn vaiheista. Tietoa lisäselvityksen toimittamisesta, suullisesta käsittelystä, sähköisestä asioinnista, oikeudenkäyntikuluista ja niiden korvaamisesta sekä linkkejä vakuutusoikeuden yhteystahojen verkkosivuille.

Ratkaisuja
Selosteita viimeisimmistä julkaistuista oikeustapauksista sekä linkki Finlex-säädöstietopankkiin, jossa on luettavissa selosteita aiemmin julkaistuista oikeustapauksista.

Avoimet työpaikat
Ilmoituksia mahdollisista avoinna olevista työpaikoista.

Yhteystiedot
Puhelinnumeroita, osoitetietoja sekä tietoa toimitilojen sijainnista.

Asiakaspalvelu
Tietoa kirjaamon toiminnasta ja asioinnista siellä.

Muita tuomioistuimia koskevia verkkopalveluita

Lisätietoa tuomioistuimista on esimerkiksi oikeusministeriön ylläpitämässä Oikeuslaitos -verkkopalvelussa.

Erityistoimintoja verkkosivuilla

Tiedon hakeminen

Tietoa voi etsiä verkkosivujen rakennetta havainnollistavan sivukartan avulla.

Liitetiedostojen avaaminen

Esimerkiksi vuosikertomukset sekä tilastot julkaistaan verkkosivuilla pdf-tiedostoina. Niiden lukemista varten tarvitaan Adobe Acrobat Reader tai muu vastaava pdf-lukuohjelma, jonka voi tarvittaessa ladata ohjelmistovalmistajan verkkosivuilta niillä mainittuja ohjeita noudattaen.

Tulostaminen

Verkkosivujen jokaisen alasivun alareunassa on tulosta -painike, jota käyttäen alasivulla olevasta tekstistä on mahdollista ottaa selkeä paperituloste.

Tekstikoon muuttaminen

Verkkosivuilla olevan tekstin kokoa voi yleisimpiä selaimia käytettäessä muuttaa selainikkunan ylälaidassa olevan toimintorivin kautta valitsemalla "Näytä" ja "Tekstin koko".

Käyttäjätietojen kerääminen

Yksittäisistä kävijöistä ja käynneistä verkkosivuilla ei kerätä tietoa.

Vakuutusoikeus kerää verkkosivupalvelimen lokitiedoston perusteella verkkosivujen käyttöä koskevia tilastotietoja. Tiedot ovat suuntaa-antavia ja niistä ilmenee muun muassa verkkosivujen sekä niiden yksittäisten alasivujen kävijämäärät, kävijöiden sivustolla käyttämät hakusanat, sivut, joilta kävijät ovat siirtyneet vakuutusoikeuden verkkosivuille sekä se, mitä selaintyyppiä kävijät ovat käyttäneet.

Verkkosivuilla ei ole niin sanottuja evästeitä.

 
Julkaistu 5.3.2015