Ulkoinen viestintä

Vakuutusoikeuden viestinnän tavoitteena on antaa oikeaa ja olennaista tietoa vakuutusoikeuden ratkaisuista, toiminnasta ja menettelytavoista. Viestinnässä otetaan huomioon julkisuusperiaate ja yksityisyyden suoja sekä salassapitovelvoitteet.

Vakuutusoikeus käyttää ulkoisessa viestinnässään verkkosivuja, lehdistötiedotteita sekä antaa haastatteluja. Vakuutusoikeuden uusimmat ratkaisuselosteet julkaistaan vakuutusoikeuden verkkosivulla. Muihin vakuutusoikeuden ratkaisuihin voi tutustua Finlex-säädöstietopankissa. Vakuutusoikeus ei käytä viestinnässä sosiaalisen median palveluita.

Vireillä olevia asioita koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti kirjaamo. Jos ilmenee tarvetta, kirjaamo yhdistää puhelun asioita hoitavalle henkilölle.

Median haastattelupyynnöt kohdistetaan ylituomari Juha Pystyselle.

Vakuutusoikeuden yhteystiedot

 
Julkaistu 20.3.2019