Kundbetjäning

Försäkringsdomstolens registratorskontor betjänar kunder vardagar klockan 8.00–16.15. Registratorskontoret ger information om behandlingsskedena i ett anhängigt ärende och hänvisar vid behov ärendet till personen som sköter det. Registratorskontoret mottar handlingar som inkommer till försäkringsdomstolen och på begäran ges offentligt styrkta kopior samt kopior av försäkringsdomstolens handlingar. I registratorskansliets kundbetjäningsutrymmen har parterna även möjlighet att bekanta sig med de handlingar som i partens besvärsärende har tillställts försäkringsdomstolen. Om man vill bekanta sig med handlingarna är det bra att komma överens om detta med registratorskansliet på förhand.

Tilläggsuppgifter gällande att bekanta sig med handlingarna

Identiteten på den som personligen uträttar ärenden vid registratorskansliet säkerställs genom identitetsbevis innan uppgifter ges ut. Så som identitetsbevis duger pass, körkort, identitetskort och FPA-kort med bild.

Information om de avgifter som tas ut för handlingar finns i den vidstående filen.

Avgifter för försäkringsdomstolens prestationer (pdf, 0.0 Mt)

Tilläggsuppgifter om rättegångskostnader

I försäkringsdomstolens kundtjänstlokaler finns också en kundterminal, med vilken det är möjligt att bekanta sig med offentlig information i försäkringsdomstolens diarium.

Allmän information om behandlingen av ärenden vid försäkringsdomstolen finns på webbplatsen under Till dig som söker ändring.

Försäkringsdomstolens kontaktuppgifter

 
Publicerad 18.1.2019